Bảng giá cho nhóm tính năng quản lý nhân sự (HRM)

Áp dụng cho nhóm tính năng quản lý nhân sự (E-Office) chạy trên nền tảng Cloud.
Thanh toán tối thiểu 3 tháng.

700.000

/tháng

HRM #1

Dùng thử
  • Ưu đãi: 7 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

1.000.000

/tháng

HRM #2

Dùng thử
  • Ưu đãi: 10 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

1.500.000

/tháng

HRM #3

Dùng thử
  • Ưu đãi: 15 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

Bạn muốn dùng nhiều hơn? — Trong tất cả các gói HRM, nếu mở rộng thêm 1 văn phòng thì cộng thêm 200.000đ / tháng / văn phòng.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Giúp giải đáp những thắc mắc phổ biến khi sử dụng phiên bản Cloud

"VĂN PHÒNG" được tính như thế nào?

Trong các tính năng của E-Office thì "Văn phòng" chính là số văn phòng bạn tạo ra cho công ty trên hệ thống. Tùy mỗi gói dịch vụ mà số lượng văn phòng bạn tạo ra sẽ bị giới hạn. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về thiết lập văn phòng.


Có thể thanh toán theo tháng không?

Hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán theo gói tối thiểu là 3 tháng và thanh toán trước khi tắt chế độ dùng thử. Nếu bạn không sử dụng tiếp, có thể chuyển nhượng giá trị còn lại cho công ty khác (cùng hoặc khác gói dịch vụ). Dựa vào giá trị còn lại và gói dịch vụ của công ty nhận được sự chuyển nhượng mà sẽ tính toán thời gian gia hạn cho công ty mới này.


Nếu không tiếp tục thanh toán thì sẽ thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 15 ngày so với ngày hết hạn sử dụng gói dịch vụ của bạn. Sau 7 ngày tính từ ngày hết hạn mà chúng tôi chưa nhận được thanh toán gia hạn thì công ty của bạn sẽ không được truy cập (bị khóa). Nếu sau 30 ngày vẫn chưa thanh toán thì toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống Basecrop và không thể lấy lại.


Cơ chế backup dữ liệu thế nào?

Do chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trên Basecrop nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm backup dữ liệu của bạn. Dữ liệu được backup tại Data Center ở Hồ Chí Minh (VN), đồng thời có backup tại dịch vụ Amazon Web Service (EC2) tại Mỹ. Mỗi ngày dữ liệu được backup một lần vào sáng sớm.


Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay