Chấm công vào ra

Cho phép nhân viên chấm công online trực tiếp trên hệ thống sau khi đăng nhập và thực hiện nhấn chấm công vào hoặc chấm ra. Có thể chấm trên website hoặc app trên smartphone. Nhân viên có thể chấm công bất cứ nơi đâu trong văn phòng (cửa hàng) miễn sao thiết bị truy cập bằng mạng của cửa hàng (văn phòng) làm việc. Nhân viên có thể xem và theo dõi được lịch sử chấm công của mình hàng ngày trên hệ thống.

Tìm hiểu thêm

Duyệt giờ công

Một khi bạn được phân quyền duyệt công của nhân viên bạn sẽ thấy được tất cả các dữ liệu chấm công cả tất cả nhân viên. Bạn sẽ duyệt để xác nhận giờ công mà họ đã làm hàng ngày để tính công. Bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa giờ công của nhân viên. Tính them thời lượng công làm OT (overtime) của nhân viên đầu ca, cuối ca hay cả hai.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo chấm công

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp số giờ công mà nhân viên đã làm và đã được duyệt theo khoảng thời gian tùy bạn chọn. Bạn có thể xem báo cáo chấm công của tất cả nhân viên hoặc của 1 nhân viên bất kỳ theo tuần, theo tháng, tổng hợp số lần đi trễ, về sớm, số lần đi trễ, về sớm có phép hoặc không phép…Xuất dữ liệu chấm công ra excel để tính lương cho nhân viên.

Tìm hiểu thêm

Xếp lịch làm việc

Các quản lý cửa hàng có thể sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên thuộc cửa hàng của mình theo từng ca làm việc đã được thiết lập trước đó. Lịch làm việc sau khi xếp sẽ được ban quản lý cấp cao hơn Duyệt thì lịch đó mới có hiệu lực và được áp dụng gửi tới các nhân viên. Bạn có thể xếp lịch cho một nhân viên hoặc cho tất cả nhân viên trong cửa hàng cùng lúc. Nhân viên sẽ chấm công theo lịch làm việc mà bạn đã sắp xếp. Ngoài ra nhân viên có thể đổi lịch làm việc đã xếp với nhau khi cần thiết.

Tìm hiểu thêm