1. Trang chủ
 2. Hỗ trợ
 3. Module chấm công online
 4. Cách duyệt giờ công cho nhân viên

Cách duyệt giờ công cho nhân viên

Trong bài viết trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập ca làm việc cho văn phòng cách thực hiện chấm công vào và chấm ra. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách duyệt giờ công cho nhân viên trong công ty.

Để duyệt được công bạn phải được cấp quyền duyệt công ở văn phòng, xem hướng dẫn cấp quyền duyệt công tại đây.

Trên menu Nhân sự----> Chấm Công

Trên danh sách chấm công của bạn nhấn vào Quản lý như hình dưới đây:

 

Hệ thống sẽ mở sang danh sách quản lý chấm công của tất cả nhân viên trong công ty:

 

 

Mô tả:

 • Ngày: Ngày chấm công
 • Nhân viên: Tên nhân viên chấm công
 • Trụ sở: Trụ sở( Văn phòng) đã chấm công
 • Ca: Ca chấm công
 • Thời gian: Thời gian chấm vào- chấm ra. Nếu thời gian hiển thị màu đỏ là thời gian chấm vào - chấm ra thực tế đang bị trễ hoặc về sớm hơn so với thời gian ca quy định. Rê chuột vào ô thời gian chấm vào - ra sẽ thấy thời gian chấm thực.
 • Ghi chú: Ghi chú của người chấm công. Rê chuột vào biểu tượng ghi chú sau thời gian chấm công để xem ghi chú
 • Thời lượng: Độ dài thời gian làm việc của nhân viên tương ứng từng ca
 • Hệ số: Hệ số công theo ca làm việc
 • OT: Thời gian làm thêm trong ca này. Nếu có check vào ô OT thì có xác nhận làm thêm OT, rê chuột vào ô check sẽ thấy thời lượng OT bao nhiêu.
 • Vào trễ (CP): Nếu xuất hiện biểu tượng là có đi trễ, nếu có check là đi trễ có phép. Để biết được nhân viên đó đi trễ trong thời gian quy định hay ngoài thời gian quy định trong cấu hình thì rê chuột vào ô đó.
 • Ra sớm (CP): Nếu xuất hiện biểu tượng là có đi về sớm, nếu có check là đi về sớm có phép. Để biết được nhân viên đó đi về sớm trong thời gian quy định hay ngoài thời gian quy định trong cấu hình thì rê chuột vào ô đó.
 • Trạng thái: Trạng thái xác nhận thời gian làm việc của nhân viên.
 • Người xác nhận: Người đã xác nhận duyệt công này.
 • Địa chỉ IP: Địa chỉ IP đã chấm công
 • Hình (Chấm vào- Chấm ra): Hình ảnh chụp lúc chấm công vào và ra nếu có

 

Để duyệt công nhân viên bạn nhấn vào nút Duyệt tương ứng cho nhân viên đó để xác nhận thời gian nhân viên đó làm là hợp lý.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giờ công lại cho nhân viên nếu cần thiết:

Nếu nhân viên có OT thì xác nhận nhân viên đó OT trong khoảng thời gian nào so với thời gian ca. Hệ thống sẽ tự động tính khoảng thời gian dư ra là thời gian OT của nhân viên.

 

Lưu ý

Nếu bạn có nhiều chi nhánh hay văn phòng làm việc thì nhân viên được gán quyền duyệt công ở văn phòng nào thì chỉ có thể duyệt công cho nhân viên đã chấm công ở văn phòng đó.