1. Trang chủ
 2. Hỗ trợ
 3. Module quản lý dự án
 4. Cách quản lý các công việc phát sinh trong một dự án

Cách quản lý các công việc phát sinh trong một dự án

Theo dõi các công việc phát sinh trong một dự án là kiểm tra, theo sát để phát hiện các lỗi sai hoặc điểm thiếu sót của dự án và đảm bảo các lỗi ấy được chỉnh sửa để dự án đạt được kết quả mục tiêu đề ra ban đầu.

Mô tả:

 • Tên: Tên công việc
 • Tag: Tag của công việc (nếu có)
 • Mã vấn đề: Mã công việc
 • Thời gian: Thời gian cần để hoàn thành công việc
 • Phiên bản: Phiên bản công việc
 • Loại: Loại công việc (Tính năng, cải tiến, đề xuất,...)
 • Gán: Nhân viên được gán cho công việc này
 • Ngày: Ngày tạo công việc
 • Trạng thái: Trạng thái công việc

Để tạo mới công việc trong một dự án:

Trong một dự án thường phát sinh các vấn đề còn thiếu sót và chưa hoàn thiện của dự án, khi đó một vấn đề mới cần được khởi tạo và thêm vào hệ thống để quản lý.

Từ thanh Menu, nhấn vào Nội bộ ở đầu thanh menu, nhấn chuột chọn Dự án

Trên danh sách dự án nhấn trực tiếp vào Tên dự án, nhấn chọn Thêm công việc, hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Nhập thông tin cho công việc mới và nhấn nút Thêm hoặc Thêm & đóng để lưu lại thông tin công việc mới.