Cách quản lý dự án

Dự án là một loạt các hoạt động có liên quan được sắp xếp nhằm đạt được mục tiêu cụ thể trong một thời gian và phạm vi ngân sách xác định. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty, nhiều dự án được thực hiện trong cùng một thời điểm đòi hỏi phải tạo thêm dự án mới trên hệ thống quản lý.

Mô tả:

  • Tên: Tên của dự án
  • Công việc: Số lượng công việc đã tạo và phải làm trong dự án này
  • Thành viên: Số người tham gia trong dự án
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu của dự án
  • Trạng thái: Trạng thái của dự án (Mới, Đang làm,...)

Để tạo mới một Dự án:

Từ thành Menu, nhấn vào Nội bộ ----> Dự án

Trên danh sách dự án nhấn nút Thêm ở phía trên bên phải hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Nhập thông tin cho dự án mới và nhấn nút Thêm phía dưới bên phải để lưu lại thông tin dự án mới.

Cập nhật trạng thái Dự án:

Để cập nhật trạng thái Dự án, nhấn biểu tượng Sửa hình cây bút tại dự án cần cập nhật, màn hình sẽ hiện lên như sau:

 Nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình cập nhật trạng thái.

Lưu ý

Chỉ có những người quản lý dự án mới có thể sửa và hủy dự án.

Nếu cho nhân viên có thể tạo công việc cho dự án thì nhấn vào trạng thái Bật/Tắt bên cạnh trong lúc gán nhân viên.