Cách thức đổi trả hàng

Ở bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách thức bán hàng tại cửa hàng trên màn hình bán hàng POS. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn cách thức đổi trả hàng cho khách hàng.

Lưu ý

Admin cần cài đặt cấu hình danh mục phiếu Chi ở trong cấu hình bán hàng POS trước khi sử dụng tính năng đổi trả hàng.

Quá trình đổi trả hàng sẽ được thực hiện tại màn hình POS như sau:

 Từ màn hình POS nhấn chọn Tạo đơn hàng trả

 

 

Nhập chính xác mã đơn hàng mà khách đã mua trước đó vào ô tìm kiếm đơn hàng

 

Thông tin tổng quan đơn hàng sẽ hiển thị

 

Nhấn Enter hoặc Tiếp tục để chuyển sang màn hình chi tiết sản phẩm mà khách đã mua.

 

Tìm sản phẩm cần đổi trả và Check vào ô Trả hàng -----> Nhập số lượng trả ----> Đơn giá mua lại

Nhấn Tạo đơn hàng trả hệ thống sẽ chuyển sang màn hình POS với số lượng sản phẩm vừa chọn.

 

Chọn Phương thức thanh toán để trả lại tiền cho khách hàng (Nếu có) hoặc tiếp tục chọn sản phẩm khác thay thế thêm mới vào đơn hàng.

 

Chọn hình thức thanh toán

 

Nhấn Tạo đơn hàng Trả

Sau khi trả hàng thành công thì vào trong danh sách đơn hàng sẽ hiện ra đơn hàng trả như sau: