Cách trả lương cho nhân viên

Tiền lương được hiểu là sự trả công của doanh nghiệp đối với người lao động, lương thường tính theo tháng. Quản lý tiền lương là công việc đòi hỏi sự chi tiết và chính xác cao thì giờ đây với tính năng quản lý tiền lương bạn có thể gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên trong công ty chỉ với một vài thao tác. Tất cả nhân viên có thể truy cập vào hệ thống và xem bảng lương của họ một cách dễ dàng.

Từ menu Nhân sự---->Phiếu lương, hệ thống sẽ mở danh sách tiền lương của bạn, nếu bạn được cấp quyền quản lý thì sẽ thấy thêm chức năng Quản lý ở góc trên bên phải.

 

Hệ thống sẽ mở sang màn hình quản lý lương của tất cả nhân viên.

Có 2 cách để trả lương cho nhân viên đó làm tạo phiếu lương thủ công hoặc dùng tính năng import.

  • Cách 1: Tạo phiếu lương bằng phương pháp thủ công:

Nhấn vào chữ Thêm mới hệ thống mở màn hình nhập thông tin phiếu lương:

Mô tả:

  • Nhân viên: Chọn nhân viên cần trả lương
  • Loại: Cách thức trả lương trả theo tháng, theo ngày, theo năm,...
  • Tiêu đề: Tiêu đề bảng lương
  • Tổng lương: Tổng lương thực nhận của nhân viên
  • Số lần trả lương: Lần trả lương (trả lần 1, trả lần 2).
  • Trạng thái: Có hiệu lực/ Vô hiệu hóa

 Nhập các thông tin cần thiết ở các mục chi tiết tiền lương và nhấn vào nút Thêm mới ở góc dưới bên phải để lưu lại thông tin tiền lương cho nhân viên vừa tạo.

  •  Cách 2: Import phiếu lương từ file Excel 

Nhấn vào biểu tượng import hệ thống sẽ hiển thị màn hình sau:

 

Nhập tiêu đề cho phiếu lương và chọn loại trả lương tương ứng.

Bạn có thể tham khảo mẫu lương Excel như file dưới đây. 

Salary-Template.xlsx
10.6 KB

Lưu ý: File mẫu lương Excel là không được ghép cột, ghép dòng, ghép ô. Dòng đầu tiên trên file là tiêu đề cột, các dòng tiếp theo là nội dung chi tiết lương của từng nhân viên tương ứng với cột.

Sau khi chọn file excel từ máy tính. Nhấn nút Upload tập tin để tải file lên như hình dưới đây:

Bạn bắt buộc phải chọn cột chứa Email hoặc Internal ID từ file vừa uplaod để tìm kiếm nhân viên tương ứng và cập nhật dữ liệu vào chi tiết bảng lương cho nhân viên đó và chọn cột tổng lương thực nhận từ file vừa upload.

Lưu ý

Import lương không có file định dạng mẫu mà sẽ lấy từ file excel tổng hợp tiền lương của công ty bạn và chỉ cần có thêm cột Email hoặc Internal ID để hệ thống tự tìm và cập nhật dữ liệu đúng cho từng nhân viên.

Quá trình tạo thông tin chi tiết lương chỉ do những người quản lý, người được cấp quyền tạo thông tin chi tiết bảng lương chẳng hạn như bộ phận nhân sự