Cài đặt xin nghỉ phép

Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của nhiều người trong nhiều dịp khác nhau như: lấy vợ, đi du lịch hoặc vấn đề đột xuất nào đó xảy ra... Tùy theo công ty, đơn vị mà bạn có thể cấu hình đơn xin nghỉ phép và duyệt đơn xin nghỉ cho hợp lý. Đơn xin phép của bạn sẽ được cấp trên duyệt trực tuyến và trả kết quả về một cách nhanh chóng.

1. Cấu hình nghỉ phép và duyệt

Cấu hình thiết lập thời gian và người duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên. Quá trình này do người quản lý hệ thống hoặc người được phân quyền tương đương để thực hiện việc cấu hình này.

Để cấu hình nghỉ phép:

Từ thanh Menu, chọn Cài đặt, nhấn chuột chọn Cài đặt công ty, sau đó chọn Cấu hình nghỉ phép. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Thiết lập số giờ làm việc trên ngày, chọn người được phép duyệt đơn xin nghỉ phép sau đó nhấn nút Lưu phía dưới bên phải để lưu lại thông tin cài đặt.

 Cách thức duyệt đơn nghỉ phép:

Trên danh sách đơn xin nghỉ phép, muốn duyệt đơn xin của nhân viên nào thì  nhấn vào ô Chờ duyệt của đơn xin nghỉ của nhân viên đó như hình sau:

 

 Nhấn Duyệt nếu chấp nhận cho phép nghỉ hoặc nhấn Từ chối  không duyệt đơn xin nghỉ này.

Lưu ý

Cấu hình nghỉ phép và duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên chỉ riêng những người được cấp quyền mới thao tác được.

2. Tạo đơn xin nghỉ phép

Từ thanh Menu, chọn Nhân sự, nhấn chuột chọn Xin nghỉ phép. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

 

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải để tạo đơn xin nghỉ phép.

Nhập thông tin thời gian xin nghỉ cùng với lý do. Sau đó nhấn nút  Tạo mới  phía dưới bên phải để hoàn tất đơn xin nghỉ phép và chờ xét duyệt của cấp trên.