Chấm điểm nhân viên

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn cách chấm điểm nhân viên với các tiêu chí vừa tạo.

Để chấm điểm nhân viên trước tiên bạn phải được phân quyền employee.managepoint

Từ Menu Nhân sự -----> Chấm điểm nhân viên

Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây.

Nhấn vào "THÊM ĐÁNH GIÁ" để đánh giá nhân viên.

Chọn 1 trụ sở (Văn phòng) để tiến hành chấm điểm. Mục đích chọn trụ sở này để giới hạn lại số lượng nhân viên theo trụ sở vừa chọn.

 

Chọn từng nhân viên tương ứng với từng tiêu chí cần chấm và  hoặc  nhấn vào " Tất cả NV" hoặc "Hủy chọn tất cả"

Nhập ghi chú hoặc đính kèm hình ảnh đính kèm nếu có.

Nhấn "THÊM" để hoàn tất việc chấm điểm nhân viên.

 

Nếu bạn là người quản lý thì bạn có thể xuất dữ liệu chấm điểm nhân viên ra excel với tùy chọn là xuất theo: Trụ Sở, Nhân viên hoặc theo khoảng thời gian bất kì.

Bạn cũng có thể xem điểm Tổng hợp theo nhân viên theo thời gian như sau:

 

Bạn có thể nhấn vào "CHI TIẾT" để xem điểm chi tiết của từng nhân viên theo khoảng thời gian tùy chọn.

 

Lưu ý

Nếu bạn chỉ là 1 nhân viên và không được phân quyền thì bạn chỉ xem được thông tin điểm của cá nhân bạn.