1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module quản lý dự án
  4. Chuyển đổi trạng thái công việc

Chuyển đổi trạng thái công việc

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý dự án cũng như cách thêm mới công việc trong một dự án. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi trạng thái công việc.

Từ thanh menu Nội bộ ----> Dự án ----> Tên dự án

Để thay đổi trạng thái công việc, nhấn vào biểu tượng Cập nhật trạng thái trên danh sách công việc, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Sau khi đã thay đổi trạng thái, nhấn Cập nhật để hoàn tất.

Lưu ý

Nhân viên được gán vào công việc nào thì chỉ có thể thay đổi trang thái công việc của nhân viên đó trừ người quản lý dự án có thể thay đổi trạng thái công việc của tất cả nhân viên trong dự án.