1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module học trực tuyến
  4. Danh sách khóa học của nhân viên

Danh sách khóa học của nhân viên

Con người luôn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất đem lại sự thành công của một công ty, doanh nghiệp. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp có giỏi, trình độ cao thì doanh nghiệp mới có thể phát triển liên tục, bền vững được. Do đó, doanh nghiệp luôn cần hướng đến các hoạt động nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng nghề nghiệp của nhân viên. Teamcrop hiểu được điều đó nên đã cho ra đời chức năng Học trực tuyến, góp phần giúp các công ty, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc đào tạo cũng như quản lý các khóa học cho nhân viên.

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến, danh sách các khóa học sẽ được hiện ra đầy đủ cho nhân viên

 

 

Nhấn vào một khóa học bất kì để có thể xem thêm thông tin

Nhấn vào Chương trình học và chọn các thư mục để học, tham khảo, làm bài kiểm tra

 

Lưu ý
  • Toàn bộ nhân viên có tài khoản trên hệ thống đều có thể tham gia vào khóa học.
  • Chỉ có những người được phân quyền mới có thể chỉnh sửa thông tin cũng như thêm mới khóa học.