Danh sách lương của bạn

Tiền lương được hiểu là sự trả công của doanh nghiệp đối với người lao động, lương thường tính theo tháng. Quản lý tiền lương là công việc đòi hỏi sự chi tiết và chính xác cao thì giờ đây với tính năng quản lý tiền lương doanh nghiệp có thể gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên trong công ty chỉ với một vài thao tác. Và bạn có thể truy cập vào hệ thống và xem bảng lương của mình một cách dễ dàng.

Từ menu Nhân sự----->Phiếu lương, hệ thống sẽ mở danh sách tất cả các lần mà doanh nghiệp đã trả lương cho bạn trước đó

Nhấn vào biểu tượng chữ i bên phải để xem chi tiết tiền lương của kỳ lương doanh nghiệp đã trả cho bạn trên danh sách lương:

 

Lưu ý

Chỉ có thể xem được tiền lương của cá nhân bạn. Không thể xem được tiền lương của nhân viên khác ngoại trừ bạn được cấp quyền xem.