Danh sách nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập văn phòng làm việcthiết lập phòng ban. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách và thông tin nhân viên trong công ty.

Để xem danh sách nhân viên, từ thanh menu Nhân sự ----> Nhân viên

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

Ở trang danh sách quản lý nhân viên bạn có thể tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh bằng việc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập thông tin từ khóa cần tìm hoặc lọc theo trụ sở, phòng ban, cấp bậc, loại hình công việc,...

Bạn có thể xem thông tin chi tiết của chính bạn mà không thể xem thông tin chi tiết của các nhân viên khác, ngoại trừ những người được cấp quyền quản lý nhân viên.