Danh sách thư nội bộ

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh sách nhân viên và quản lý nhóm nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách thư nội bộ của cá nhân.

Từ menu Nội bộ ----> Thư nội bộ

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Với thư nội bộ, bạn có thể xem hộp thư đến, thư đã gửi và các thư mà bạn đã đánh dấu là quan trọng.

Nhấn vào hộp thư đến để xem nội dung chi tiết thư.

Trên màn hình hộp thư đến bạn có thể chọn hình thức Trả lời email cho người gửi, Trả lời tất cả (những người được CC trong mail) hoặc Chuyển tiếp cho một nhân viên khác trong công ty.

Ví dụ ở đây bạn chọn Trả lời tất cả sẽ như hình dưới đây:

Nhập nội dung thư trả lời và nhấn Gửi để hoàn tất việc trả lời thư.

Lưu ý
  • Thư chỉ dành riêng cho nội bộ công ty nên chỉ có thể gửi cho các nhân viên trong một công ty không thể gửi ra ngoài cho khách hàng.