Đổi ca làm việc cho nhân viên

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xếp lịch làm việc và duyệt lịch làm việc cho nhân viên. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách đổi ca làm việc cho nhân viên

 Từ thanh menu Nhân sự ----> Chấm công, nhấn Quản lý ----> Đổi ca ở góc trên bên phải

Màn hình sẽ hiện lên như sau:

Nhấn Đổi ca để hoàn tất quá trình đổi ca cho nhân viên.

 

Lưu ý
  • Để thực hiện đổi ca thì phải có sự đồng ý đổi của 2 nhân viên và thời gian làm việc trong ngày đó không được trùng với ca khác sau khi đổi đối với cả 2 nhân viên. 
  • Chỉ có thể đổi những ca làm việc đã được duyệt trước đó.
  • Chỉ người được phân quyền mới có thể thực hiện việc đổi ca cho các nhân viên khác.