Duyệt đơn xin nghỉ phép

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo đơn xin nghỉ phép cách thiết lập cấu hình xin nghỉ phép. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên.

Để duyệt đơn nghỉ phép: Từ thanh menu Nhân sự----> Xin nghỉ phép

Hệ thống sẽ mở màn hình sau:

Nhấn vào Chờ bạn duyệt để để xem danh sách các đơn xin nghỉ phép của các nhân viên và duyệt cho họ hoặc nhấn vào biểu tượng thông báo mới như hình dưới đây:

 

 

Nhấn vào đơn xin phép của nhân viên sẽ mở ra thông tin chi tiết đơn xin nghỉ phép.

 

 

Để Duyệt đơn bạn nhấn vào nút Chờ duyệt

 Tại đây nếu bạn thấy đơn xin nghỉ phép của nhân viên hợp lý thì bạn nhấn Duyệt. Nếu Từ chối thì bạn nên nêu lý do ở phần nội dung cho nhân viên biết tại sao bạn không duyệt đơn xin nghỉ phép của họ.