Duyệt lịch làm việc đã xếp trước đó

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xếp lịch làm việc cho nhân viên chấm công Online. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách Duyệt  lịch làm việc đã xếp cho nhân viên trong công ty theo từng trụ sở làm việc:

Để Duyệt lịch làm việc đã xếp, từ thanh menu Nhân sự ----> Chấm công

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

Nhấn vào Quản lý----> Xếp lịch làm việc

 

Hệ thống sẽ mở màn hình xếp lịch như sau:

 

Bạn có thể chọn Duyệt tất cả các lịch đã xếp trong 1 tuần như hình dưới đây:

Ngoài ra bạn cũng có thể duyệt lịch làm việc cho từng ca của từng nhân viên theo cách dưới đây:

 

Lưu ý
  • Để duyệt được lịch làm việc đã xếp cho các nhân viên bạn phải được ban quản trị cấp quyền duyệt lịch.