Hợp đồng lao động của nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một nhân viên vào công typhân quyền truy cập cho nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý  hợp đồng lao động của nhân viên.

Để quản lý thông tin hợp đồng lao động của nhân viên. Từ danh sách nhân viên, tìm tên nhân viên mà bạn muốn quản lý và nhấn vào biểu tượng i như sau:

Chọn Tab Hợp đồng và Thông tin hợp đồng nhân viên vừa chọn sẽ được mở như hình dưới đây:

Nhấn Thêm để thêm hợp đồng mới:

Nhập thông tin hợp đồng lao động với nhân viên và nhấn nút Thêm mới để lưu lại thông tin vừa nhập.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin hợp đồng đã tạo bằng cách nhấn vào biểu tượng Sửa như hình dưới đây:

Lưu ý

Chỉ những người được cấp quyền quản lý nhân viên mới có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin hợp đồng trên.