1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Giới thiệu
  4. Kiểm tra đường truyền hợp lệ basecrop

Kiểm tra đường truyền hợp lệ basecrop

Trong các tình huống Basecrop được thông báo thay đổi Data Center, nếu truy cập của bạn đến basecrop có các vấn đề như bị chậm, không truy cập được thì có thể máy tính của bạn chưa cập nhật bộ phân giải tên miền basecrop.com đến server mới.

Nếu đúng, khi bạn ping (Hướng dẫn lệnh ping trên các hệ điều hành ở bên dưới bài viết) đến các server của basecrop sẽ ra các địa chỉ IP sau:

Domain IP Address
basecrop.com 61.28.236.175
app.basecrop.com 61.28.236.175
www.basecrop.com 61.28.236.175

trong trường hợp bạn ping không ra các địa chỉ IP sau, có nghĩa là máy tính của bạn chưa cập nhật, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để xóa cache DNS trên máy và thử lại. Có thể liên hệ Live chat để được hỗ trợ thêm hoặc email đến support@teamcrop.com.

-----

1. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành Windows

Xem tại link sau (Tiếng Anh): http://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-use-ping-to-check-internet-availability/

+ Để xóa cache DNS và cập nhật thông tin DNS mới nhất trên Windows thì gõ lệnh: 

ipconfig /flushdns

2. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành Linux

Gõ lệnh PING domain để tiếp tục. Ví dụ:

ping basecrop.com

ping api.teamcrop.com

...

 

3. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành MacOS

Vào App Terminal và gõ lệnh PING. Ví dụ:

ping basecrop.com

ping api.teamcrop.com

...

Để xóa cache DNS và cập nhật thông tin DNS mới nhất trên MacOS thì gõ lệnh sau trong màn hình Terminal:

sudo dscacheutil -flushcache

---