Làm sao để chia sẻ tập tin nội bộ

Tập tin nội bộ là một tập hợp tất cả các thông tin tài liệu chung của công ty mà mọi nhân viên đều có thể nhìn thấy và chia sẽ tải về.

Để thông tin được gửi đến toàn bộ nhân viên trong hệ thống công ty một cách nhanh chóng và đầy đủ, chia sẻ tập tin nội bộ là cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Mô tả:

  • Tên: Tên file hoặc tên thư mục chứa file
  • Loại: Loại file đã tạo hay upload
  • Kích thước: Kích thước file
  • Ngày tạo: Ngày đã tạo hay upload file
  • Tạo bởi: Người tạo hay upload file

 

Để chia sẻ Tập tin nội bộ:

Từ thành Menu, nhấn vào Nội bộ ở đầu thanh menu, nhấn chuột chọn Tài liệu

Trên danh sách tài liệu nhấn chọn Tạo thư mục phía trên bên phải để chứa file upload. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Nhập tên file và nhấn Tạo ở phía dưới bên phải để lưu lại.

Trên danh sách tài liệu nhấn chọn Tải tập tin lên phía trên bên phải để upload file lên hệ thống. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

 

 Chọn file cần upload từ máy tính (Có thể chọn cùng lúc nhiều file). Nhấn nút Đóng sau khi upload hoàn tất.

Lưu ý

Chỉ có những người được phân quyền quản lý file mới có thể Xóa những file đã upload.