1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module học trực tuyến
  4. Quản lý các bài thi trắc nghiệm online theo từng khóa học

Quản lý các bài thi trắc nghiệm online theo từng khóa học

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một khóa học cũng như cách quản lý các nội dung của một khóa học. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các bài thi trắc nghiệm online theo từng khóa học.

Danh sách bài thi trắc nghiệm online :

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến, danh sách các khóa học sẽ hiện ra, chọn Vào quản lý khóa học, sau đó nhấn biểu tượng "Chỉnh sửa" hình cây bút ở khóa học cụ thể.

Tiếp tục chọn mục Trắc nghiệm để vào danh sách bài thi trắc nghiệm online

Lưu ý

Chỉ những người được phân quyền mới có thể xem và chỉnh sửa danh sách bài thi trắc nghiệm online.

Thêm mới bài trắc nghiệm :

Từ danh sách bài thi trắc nghiệm online, nhấn dấu "+" ở góc trên bên phải để thêm mới bài trắc nghiệm

      Mô tả:

  • Tiêu đề: Tên của bài trắc nghiệm
  • Độ dài: Thời gian thực hiện bài trắc nghiệm
  • Cách chấm: Chấm dựa theo số điểm hay số câu hỏi
  • Điểm ( số câu đúng) tối thiểu: Số câu ( điểm) tối thiểu để đậu

Nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình sau khi đã điền đầy đủ thông tin.

Thêm mới câu trắc nghiệm :

Từ danh sách bài thi trắc nghiệm online, nhấn biểu tượng "+"  ở góc phải bài trắc nghiệm để thêm mới câu trắc nghiệm

Nhấn Lưu để thêm mới câu hỏi vào bài trắc nghiệm.

Chỉnh sửa câu trắc nghiệm:

Từ danh sách bài thi trắc nghiệm online, nhấn biểu tượng "Chỉnh sửa" hình cây bút ở góc phải câu trắc nghiệm cụ thể

Sau khi đã chỉnh sửa câu hỏi, nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

Kết quả trắc nghiệm của học viên:

Từ danh sách màn hình chỉnh sửa khóa học, chọn mục Kết quả trắc nghiệm, tất cả kết quả trắc nghiệm học viên thực hiện sẽ hiện ra

Nhấn Cập nhật để có được các kết quả trắc nghiệm mới nhất của học viên.