1. Trang chủ
 2. Hỗ trợ
 3. Module học trực tuyến
 4. Quản lý các nội dung của một khóa học

Quản lý các nội dung của một khóa học

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một khóa học cũng như quản lý các danh mục khóa học. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý các nội dung của một khóa học

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến, hệ thống sẽ hiện lên danh sách khóa học, nhấn Vào quản lý khóa học, tiếp tục nhấn biểu tượng Chỉnh sửa hình cây bút ở cuối dòng khóa học cần chỉnh sửa đề có thể vào nội dung chi tiết.

Hệ thống sẽ hiện lên màn hình

      Mô tả:

 • Thông tin: Thông tin tổng thể về khóa học
 • Giới hạn: Giới hạn quyền xem khóa học
 • Chương: Các chương của khóa học
 • Trắc nghiệm: Bài trắc nghiệm của khóa học
 • Kết quả trắc nghiệm: Các kết quả trắc nghiệm của nhân viên
 • Giáo viên: Giáo viên giảng dạy
 • Đánh giá: Đánh giá về khóa học
 • Đăng kí: Nhân viên đăng kí học

Thông tin khóa học:

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Thông tin ngoài cùng bên trái

    Mô tả:

 • Tên: Tên khóa học
 • Danh mục: Danh mục của khóa học
 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của khóa học
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu khóa học
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc khóa học
 • Hiển thị: Khóa học được hiển thị cho đối tượng nào 
 • Trình độ: Trình độ khóa học
 • Trạng thái: Khóa học có hiệu lực hay không
 • Mô tả: Mô tả cho khóa học

Nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình chỉnh sửa thông tin khóa học

Cài đặt giới hạn khóa học:

 

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Giới hạn

 

Để Thêm mới giới hạn, chọn biểu tượng "+" ở phía trên bên phải, màn hình thêm mới sẽ hiện lên

Nhấn Giới hạn theo ( phòng ban, trụ sở, vị trí, nhân viên) sau đó chọn đối tượng giới hạn, tiếp tục nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình.

Quản lý chương và bài học:

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Chương

Để Thêm mới chương, nhấn biểu tượng "+" ở phía trên bên phải, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình.

Nhấn vào tên của Chương để có thể Cập nhật tên cũng như trạng thái.

Để Thêm mới bài học, nhấn biểu tượng "+" ở cuối dòng Chương

 

     Mô tả:

 • Tiêu đề: Tiêu đề của bài học
 • Dạng bài học: Dạng bài học
 • Độ dài: Bài học kéo dài bao lâu
 • Loại: Loại bài học
 • Thứ tự: Thứ tự của bài học
 • Miễn phí: Bài học có miễn phí hay không
 • Mô tả: Nhập mô tả cho bài học

Nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình.

Để Cập nhật thông tin bài học, nhấn biểu tượng "+" ở cuối dòng tên bài học

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình.

Phân công giáo viên cho môn học:

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Giáo viên 

Theo dõi các đánh giá cho khóa học:

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Đánh giá, màn hình sẽ hiện lên danh sách toàn bộ đánh giá cho khóa học, giúp bạn dễ dàng theo dõi ý kiến của nhân viên.

 

Lưu ý

Chỉ những nhân viên đã đăng kí vào khóa học mới có thể thực hiện việc đánh giá, nhận xét về khóa học.

Quản lý danh sách học viên 

Từ màn hình Cập nhật khóa học ----> Đăng kí, danh sách các nhân viên đăng kí khóa học sẽ được hiện đầy đủ

Để Thêm mới học viên, nhấn biểu tượng "+" ở phía trên bên phải

        Mô tả

 • Người học: Chọn học viên
 • Tiến độ: Tiến độ của học viên
 • Trạng thái: Học viên này còn hiệu lực hay không?

Sau khi điền đầy đủ các mục, nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình.

Để Cập nhật thông tin học viên, nhấn biểu tượng "Cập nhật" hình cây viết ở bên phải

Nhấn Cập nhật sau khi đã chỉnh sửa thông tin học viên.