1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý nhân sự
  4. Module nhân viên
  5. Quản lý số tài khoản ngân hàng của nhân viên

Quản lý số tài khoản ngân hàng của nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một nhân viên vào công typhân quyền truy cập cho nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý số tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Để quản lý thông tin tài khoản ngân hàng của nhân viên. Từ danh sách nhân viên, tìm tên nhân viên mà bạn muốn quản lý và nhấn vào biểu tượng i như sau:

 

Chọn Tab Tài khoản và Thông tin tài khoản nhân viên vừa chọn sẽ được mở như hình dưới đây:

 

 

Nhấn Thêm mới một tài khoản:

 

 

Nhập thông tin tài khoản và nhấn nút Thêm mới để lưu lại thông tin vừa nhập.

Lưu ý

Chỉ những người được cấp quyền quản lý nhân viên mới có thể chỉnh sửa thông tin trên.