Quản lý sơ yếu lý lịch nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một nhân viên vào công typhân quyền truy cập cho nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý thông tin sơ yếu lý lịch nhân viên: Thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, chuyên môn, bảo hiêm sức khỏe.

Để quản lý thông tin chi tiết nhân viên. Từ danh sách nhân viên, tìm tên nhân viên mà bạn muốn quản lý và nhấn vào biểu tượng i như sau:

 

Thông tin chi tiết nhân viên vừa chọn sẽ được mở như hình dưới đây:

 

 

Trên Tab Sơ yếu lý lịch, bạn nhập vào các thông tin Cá nhân, Liên lạc, Chuyên môn, Sức khỏe của nhân viên và nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập.

Lưu ý

Chỉ những người được cấp quyền quản lý nhân viên mới có thể chỉnh sửa thông tin trên.