Quản lý thông tin giáo viên

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một khóa học cũng như cách quản lý danh mục khóa học. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin giáo viên.

Thêm mới thông tin giáo viên:

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến, nhấn Giáo viên ở góc trên bên phải

Danh sách giáo viên sẽ hiện lên

Tiếp tục nhấn Thêm mới ở góc trên bên phải, hệ thống sẽ hiện màn hình như sau:

      Mô tả:

  • Tên: Tên của giáo viên
  • Chức vụ: Chức vụ của giáo viên
  • Công ty: Công ty của giáo viên
  • Liên kết Facebook: Facebook giáo viên ( nếu có)
  • Liên kết Twitter: Twitter giáo viên ( nếu có)
  • Liên kết Linkedin: Linkedin giáo viên ( nếu có)
  • Liên kết Pinterest: Pinterest giáo viên ( nếu có)
  • Liên kết Youtube: Youtube của giáo viên ( nếu có)
  • Mô tả: Ghi mô tả cho giáo viên ( nếu có)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình

Cập nhật thông tin giáo viên:

Tại danh sách thông tin giáo viên, nhân biểu tượng Cập nhật hình cây viết ở bên phải thông tin giáo viên cần cập nhật

Màn hình cập nhật thông tin sẽ hiện lên:

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, nhấn Cập nhật để hoàn tất.