Soạn thư gửi nội bộ

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh sách thư nội bộ và quản lý nhóm nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn soạn thư nội bộ gửi đến người nhận.

Từ menu Nội bộ ----> Thư nội bộ

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Nhấn vào Soạn thư để soạn thư gửi đến người nhận như màn sau:

  • Chọn người nhận thư (có thể người đến 1 nhân viên hoặc một nhóm phòng ban nhận thư).
  • Nhập tiêu đề thư
  • Nhập nội dung thư
  • Đính kèm file (nếu có)

Nhấn Gửi để hoàn tất việc gửi thư đến người nhận.

Lưu ý
  • Thư chỉ dành riêng cho nội bộ công ty nên chỉ có thể gửi cho các nhân viên trong một công ty không thể gửi ra ngoài cho khách hàng.