1. Trang chủ
 2. Hỗ trợ
 3. Module quản lý dự án
 4. Tạo và gán việc cho nhân viên

Tạo và gán việc cho nhân viên

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý dự án cũng như quản lý các công việc trong dự án. Ở bài viết  này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và gán việc cho nhân viên.

Từ thanh menu Nội bộ ----> Dự án ----> Tên dự án ----> Thêm công việc, màn hình sẽ hiện lên như sau:

             Mô tả:

 • Phiên bản: Phiên bản của công việc
 • Loại: Loại công việc ( Tính năng, vấn đề,...)
 • Ưu tiên: Mức ưu tiên của công việc 
 • Tên: Tên của công việc
 • Mô tả: Mô tả cho công việc (nếu có)
 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu công việc
 • Ngày hoàn thành: Ngày hoàn thành công việc
 • Gán cho: Chọn nhân viên làm công việc này ( có thể nhiều hơn một)
 • Tag: Gắn tag cho công việc ( nếu có)
 • Đính kèm: Nhấn để đính kèm hình ảnh hoặc tập tin

Nhấn Thêm hoặc Thêm & đóng để hoàn tất quá trình tạo và gán việc cho nhân viên.

Lưu ý

Sau khi được gán công việc, hệ thống sẽ gửi thông báo cho nhân viên ở biểu tượng Thông báo hình cái chuông ở góc trên bên phải màn hình.