Thêm mới một khóa học

Các khóa học nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng, tay nghề cho nhân viên là điều tối cần thiết cho các doanh nghiệp. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới khóa học vào danh sách khóa học trực tuyến của hệ thống.

Từ thanh menu Nhân sự ----> Học trực tuyến, danh sách khóa học sẽ hiện ra, nhấn Vào quản lý khóa học, tiếp tục chọn Thêm mới ở phía trên bên phải

Hệ thống sẽ hiện lên màn hình như sau:

      Mô tả:

  • Tên: Tên của khóa học
  • Danh mục: Khóa học nằm trong danh mục nào
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của khóa học
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu khóa học
  • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc khóa học
  • Hiển thị: Khóa học này được hiển thị cho những ai?
  • Trình độ: Trình độ của khóa học ( bắt đầu, trung câp, nâng cao)
  • Trạng thái: Khóa học có hiệu lực hay không?
  • Mô tả: Thêm mô tả cho khóa học 

Nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình thêm mới khóa học.