1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module quản lý dự án
  4. Thêm mới phiên bản công việc

Thêm mới phiên bản công việc

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý dự án cũng như cách quản lý công việc phát sinh trong dự án. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mới phiên bản công việc

Thêm mới một phiên bản:

Từ thanh menu nhấn Nội bộ ----> Dự án----> Tên dự án cần thêm phiên bản công việc

 

Nhấn vào biểu tượng Phiên bản----> Tạo phiên bản ở phía trên bên phải, màn hình sẽ hiện lên như sau:

        Mô tả:

  • Tên: Tên phiên bản
  • Trạng thái: Trạng thái phiên bản
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu phiên bản
  • Ngày hoàn thành: Ngày hoàn thành phiên bản
  • Mô tả: Mô tả cho phiên bản ( nếu có)

Nhấn Thêm  để hoàn tất quá trình tạo mới một phiên bản.

Chỉnh sửa phiên bản:

Để chỉnh sửa phiên bản, tại màn hình danh sách các công việc trong dự án, nhấn biểu tượng Phiên bản ở góc trên bên phải, nhấn biểu tượng Sửa  hình cây bút tại phiên bản cần sửa, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình chỉnh sửa.