1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module chấm công online
  4. Thiết lập ca làm việc cho văn phòng

Thiết lập ca làm việc cho văn phòng

Thiết lập thời gian làm việc cho từng ca tương ứng với từng văn phòng (cửa hàng, chi nhánh)

Từ menu Tên công ty-----> Cài đặt và cấu hình---->Tab nhân sự----> Văn phòng làm việc

 

 

Màn hình thiết lập ca làm việc sẽ mở như sau:

 

 

Trên màn hình trên bạn có thể:

  • Tạo nhiều ca làm việc và thời gian tương ứng từng ca cho công ty bạn.
  • Gán nhân viên được phép duyệt công của văn phòng (cửa hàng) này. Có thể gán nhiều nhân viên được phép duyệt công.
  • Giới hạn số ngày mà nhân viên duyệt công được phép duyệt ( ví dụ 3 ngày, quá 3 ngày thì nhân viên đó không được phép duyệt công nữa).
  • Giới hạn địa chỉ IP chấm công: Thiết lập địa chỉ IP mạng của văn phòng bạn,  khi nhân viên truy cập vào đường truyền mạng văn phòng thì nhân viên đó mới có thể chấm công. Ngược lại là không chấm công được.
  • Thiết lập thời gian đi trễ hoặc về sớm trong thời gian cho phép, để ghi nhận số lần đi trễ hoặc về sớm trogn thời gian cho phép hoặc ngoài thời gian cho phép.

 Bạn cũng có thể loại trừ khoảng thời gian nghỉ trưa của ca làm việc. Và cách thiết lập loại trừ khoảng thời gian nghỉ trưa như sau:

Rê chuột vào biểu tượng chữ i để xem mô tả cách thực hiện

Mô tả

" Nhập thời gian nghỉ được nhập theo kiểu 24 giờ (2 giờ 2 phút chiều = 14:02) và theo định dạng: giờ: phút  - giờ:phút , giờ:phút - giờ:phút,..... (ví dụ: có 2 giờ nghỉ: 1 nghỉ từ 14:00 đến 15:00; 2 nghỉ từ 16:00 đến 17:00 = 14:00-15:00,16:00-17:00)"

Hệ số: Hệ số ca là hệ số bạn  quy định chuẩn cho 1 ca làm việc.

Ví  dụ: Một ca làm việc thông thường 8 tiếng thì có hệ số là 1

            Ca làm việc 4 tiếng thì có hệ số làm việc là 0.5

           Ca làm việc 10 tiếng thì có hệ số làm việc là 1.2