Thiết lập cấu hình nghỉ phép

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập văn phòng làm việc cách thiết lập phòng ban. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cấu hình nghỉ phép.

Để thiết lập cấu hình nghỉ phép: Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Nhân sự----> Cấu hình nghỉ phép hệ thống sẽ mở màn hình sau:

 

  • Tại màn hình này, bạn thiết lập số giờ làm việc trong 1 ngày. Ví dụ: một ngày làm việc 8 giờ.
  • Cấu hình người được phép duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên. Nếu đơn xin nghỉ phép bắt buộc phải duyệt qua nhiều vòng thì bạn cấu duyệt nhiều vòng (tối đa 3 vòng). Còn nếu đơn xin phép chỉ cần duyệt một lần thì bạn chỉ cần cầu hình người duyệt vòng 1 thôi.

 

 

Để cấu hình có nhiều người có thể Duyệt đơn xin nghỉ phép trong một vòng thi phải tạo nhóm nhân viên được duyệt nghỉ phép và cấu hình Người duyệt vòng (1,2,3) là nhóm vừa tạo.