1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module hộp thư nội bộ
  4. Thiết lập nhóm nhân viên nhận thư

Thiết lập nhóm nhân viên nhận thư

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh sách thư nội bộ và gửi thư nội bộ. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tạo nhóm người nhận thư nội bộ.

Để thêm mới nhóm: 

Từ menu Tên công ty ----> Cài đặt và  cấu hình ----->Tab Nhân sự ----> Nhóm

 

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

 

 

Nhập các thông tin trên màn hình trên và chọn Rule điều kiện để lọc ra những thành phần cần thiết để tạo nhóm và nhấn nút Thêm phía dưới để chấp nhận điều kiện vừa tạo và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để tạo nhóm với điều kiện rule trên.

Lưu ý

Tạo nhóm để hỗ trợ cho việc gửi mail nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.