Thiết lập phòng ban

Quản lý phòng ban là hệ thống được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu về quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ đáng kể trong công tác quản lý của công ty.

Để tạo mới một Phòng ban:

Từ thanh menu Tên công ty -----> cài đặt và cấu hình ----> Tab Nhân sự----> Phòng ban

Nhấn nút Thêm phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập tên phòng ban cần tạo và chọn phòng ban Gốc nếu có và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin.

 

Để chỉnh sửa Phòng ban: 

Từ danh sách phòng ban nhấn trực tiếp chuột vào phòng ban cần sửa. Sau khi nhập thông tin cần sửa nhấn nút Cập nhật phía dưới bên phải để lưu lại thông tin hoặc nhấn Xóa phòng ban này phía dưới bên trái để xóa phòng ban đang mở.