Thiết lập văn phòng làm việc

Quản lý văn phòng là hệ thống phục vụ nhu cầu quản lý thông tin các phòng ban, chi nhánh, cửa hàng và theo dõi thời gian làm việc mỗi ngày của toàn chuỗi doanh nghiệp.

Từ menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Nhân sự----> Văn phòng làm việc

 
Mô tả:
 
  • ID: ID của văn phòng (ID để dùng import nhân viên)
  • Tên: Tên văn phòng chính.
  • Địa chỉ: Địa chỉ làm việc của văn  phòng.
  • Kết nối cửa hàng: Những cửa hàng kết nối đến văn phòng này
  • Thời gian làm việc: Thời gian làm việc của văn phòng (Ca làm việc)
  • Người duyệt công: Người xét duyệt chấm công ở văn phòng này
  • IP được chấm công: Nhập IP mạng của công ty để chấm công nội bộ ( nhân viên đến văn phòng mới chấm được công)

 

Lưu ý

Ví dụ như hạn chế nhân viên chấm công tại nhà chỉ được chấm công tại văn phòng thì bạn phải thiết lập IP mạng là IP mạng của văn phòng bạn.

Để tạo mới một Văn phòng (Trụ sở):

Từ thanh Menu, chọn Cài đặt, nhấn chuột chọn Cài đặt công ty, sau đó chọn Văn phòng làm việc

Nhấn nút Thêm phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập thông tin cho văn phòng mới và Thêm ca làm việc nếu có sử dụng tính năng chấm công. Sau đó nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin văn phòng mới.

Bạn có thể xem thêm bài hướng dẫn cách tạo ca làm việc cho văn phòng tại  đây.