Thực hiện chấm công Vào - Ra

Trong bài trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách  thiết lập ca làm việc. Trong bài này Teamcrop hướng dẫn bạn cách chấm công vào và chấm công ra.

Nhấn vào menu Nhân sự----> Chấm công

Hệ thống hiển thị danh sách sách chấm công mà bạn đã chấm như dưới đây:

 

Nhấn vào Chấm công góc trên bên phải để thực hiện chấm công vào - ra

Lựa chọn văn phòng nơi mà bạn sẽ làm việc. Sau đó chọn ca sẽ làm việc

 

Nhấn Chấm công vào để hoàn tất việc chấm công vào ca.

 

 Sau khi làm hết thời gian bạn cũng làm tương tự như bước trên và lúc này là Chấm công ra ca

 

Lưu ý

Bạn chỉ có thể chấm công ra khi bạn đã chấm công vào trước đó.