Tiêu chí chấm điểm nhân viên

Là người quản lý công ty, cửa hàng ai cũng muốn nhân viên của mình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, do đó cần có quy định thưởng phạt rõ ràng thông qua các tiêu chí chấm điểm đánh giá nhân viên.

Mô tả:

  • Phân loại: Phân loại tiêu chí là Good hay Bad
  • Tên tiêu chí: Tên tiêu chí chấm điểm
  • Điểm đánh giá: Số điểm đánh giá cho tiêu chí này
  • Trạng thái: Bật/Tắt

Để thêm mới tiêu chí chấm điểm nhân viên: 

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Nhân sự ---->Tiêu chí chấm điểm nhân viên

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

 

 

Nhập các thông tin ở màn hình trên và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin tiêu chí chấm điểm nhân viên vừa thêm.

Lưu ý

Các tiêu chí này dùng để chấm điểm nhân viên trong công ty và bạn tự đưa ra tiêu chí với thang điểm tương ứng.