Wiki - Tài liệu cho dự án

Trong bài viết trước, Teamcrop  đã hướng dẫn bạn cách quản lý dự án. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý Wiki - Tài liệu cho dự án.

Wiki dự án là tập hợp toàn bộ các thông tin tài liệu mà chỉ những nhân viên ở trong cùng dự án mới có thể nhìn thấy, chia sẻ cũng như tải về.

Từ thanh menu Nội bộ ----> Dự án ----> Tên dự án, sau đó nhấn vào biểu tượng Wiki hình quyển sách ở phía trên bên phải 

Phân quyền biên tập cho nhân viên trong dự án:

Bạn có thể phân quyền cho nhân viên nào được phép thêm bài viết cũng như thư mục trong phần Wiki dự án. Sau khi nhấn vào biểu tượng Wiki, tiếp tục nhấn Cài đặt ở góc trên bên phải để cấu hình quyền biên tập cho nhân viên

Hệ thống sẽ hiện lên màn hình sau:

         Mô tả:

  • Tên: Tên dự án
  • Ban biên tập/ viết bài: Chọn nhân viên được quyền biên tập ( chỉ những nhân viên trong dự án)

Nhấn Cập nhật để hoàn tất quá trình phân quyền nhân viên.

Tạo danh mục cho Wiki:

Từ màn hình Wiki tài liệu, tiếp tục nhấn Quản lý bài viết  ở góc trên bên phải

Nhấn Tạo danh mục ở góc dưới bên trái, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Nhấn OK để tạo thư mục mới.

Tạo bài viết cho thư mục:

Từ màn hình Wiki, nhấn Tạo bài viết ở góc dưới bên trái

Sau khi đã nhập tiêu đề , nhấn vào bài viết đã tạo để tiến hành việc biên tập

Nhấn Lưu thông tin sau khi đã hoàn tất quá trình biên tập.

Lưu ý

Chỉ những nhân viên được phân quyền biên tập mới có thể thêm và chỉnh sửa thư mục, bài viết của dự án. Các nhân viên khác trong dự án chỉ có thể xem và tải về.