Xem thông tin chi tiết nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thêm mới một nhân viên vào công typhân quyền truy cập cho nhân viên. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem thông tin chi tiết nhân viên: Thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, chuyên môn, bảo hiêm  sức khỏe.

Để quản lý thông tin chi tiết nhân viên. Từ danh sách nhân viên, tìm tên nhân viên mà bạn muốn quản lý và nhấn vào biểu tượng i như sau:

 

Thông tin chi tiết nhân viên vừa chọn sẽ được mở như hình dưới đây:

 

 

Lưu ý

Chỉ những người được cấp quyền quản lý nhân viên mới có thể chỉnh sửa thông tin trên.