1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Giới thiệu
  4. Xem thông tin ID công ty của bạn

Xem thông tin ID công ty của bạn

Trong các bài viết trước Basecrop hướng dẫn bạn thao tác trên các tính năng của Basecrop. Trong bài viết này Basecrop hướng dẫn bạn cách xem thông tin công ty của bạn đang truy cập trong trường hợp có yêu cầu cần liên hệ và trợ giúp từ Basecrop. Bạn vui lòng cung cấp các thông tin như dưới đây:

Cách xem thông tin công ty của bạn:

Từ menu Tên công ty bạn ----> Liên hệ & Trợ giúp

Sau khi chọn Liên hệ & trợ giúp sẽ hiển thị màn hình thông tin công ty bạn đang đăng nhập như dưới đây:

Bạn vui lòng gửi hai thông tin mã số ID công ty và Tên công ty như hình trên cho Basecrop nếu cần Basecrop trợ giúp nhanh chóng.

Ngoài ra bạn có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên Basecrop qua địa chỉ email: support@teamcrop.com