Xếp lịch làm việc cho nhân viên

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập ca cho văn phòng làm việc và chấm công Online. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách xếp lịch làm việc cho nhân viên trong công ty theo từng trụ sở làm việc:

Để xếp lịch làm việc, từ thanh menu Nhân sự ----> Chấm công

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

Nhấn vào Quản lý----> Xếp lịch làm việc

 

Hệ thống sẽ mở màn hình xếp lịch như sau:

Chọn một Trụ sở làm việc để bắt đầu xếp lịch làm việc cho nhân viên.

 

Nhấn vào dấu + như hình trên để xếp lịch cho tất cả nhân viên trong trụ sở.

 

Chọn ca làm việc để xếp lịch và nhập ghi chú nếu có và nhấn Lưu để hoàn tất việc xếp lịch cho nhân viên.

Ngoài ra bạn cũng có thể xếp lịch làm việc nhanh cho một nhân viên bất kì như cách dưới đây:

Trên màn hình xếp lịch làm việc tìm đến tên nhân viên vào chọn ngày cần xếp, rê chuột vào ngày cần xếp và nhấn Thêm lịch như hình dưới đây:

Một Popup xếp lịch nhanh sẽ được mở:

 

Chọn ca làm việc và nhấn Lưu để hoàn tất việc xếp lịch.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa lịch làm việc đã xếp cho một nhân viên bất kì bằng cách nhấn vào biểu tượng hình răng trong bảng xếp lịch như hình sau:

Tại đây bạn có thể tạo Thêm lịch làm việc cho nhân viên đang chọn hoặc Chỉnh sửa ghi chú, Duyệt lịch (nếu như bạn có quyền Duyệt), Xóa lịch đã xếp.

 

Lưu ý
  • Chỉ những nhân viên có cấp bậc là trưởng phòng hoặc quản lý cửa hàng mới có quyền xếp lịch làm việc cho nhân viên của trụ sở mình làm việc.
  • Sau khi lịch làm việc đã được DUYỆT thì không thể xóa, chỉ những người có quyền DUYỆT mới có thể Xóa.
  • Nhân viên chỉ xem được những lịch làm việc cá nhân mà bạn đã DUYỆT.
  • Không thể xếp lịch cho nhân viên khi thời gian 2 ca làm việc bị chồng chéo nhau. Và hệ thống sẽ báo lỗi cho bạn biết là đang trùng với ca đã xếp trước đó.