1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Module chấm công online
  4. Xuất báo cáo chấm công tổng hợp

Xuất báo cáo chấm công tổng hợp

Chấm công là hình thức ghi nhận dữ liệu chấm công vào ca, ra ca hàng ngày của nhân viên. Hệ thống sẽ tự động xử lý dữ liệu tính toán và xuất ra báo cáo tổng hợp số giờ công đã làm theo một khoảng thời gian tùy chọn chon một nhân viên hoặc toàn thể công ty.

Trong bài trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách duyệt công cho nhân viên. Trong bài này Teamcrop hướng dẫn bạn cách xem báo cáo chấm công và xuất báo cáo ra file Excel. 

Từ menu Nhân sự ----> Chấm công

Hệ thống sẽ mở màn hình danh sách chấm công của bạn:

 

Nhấn chọn Báo cáo để xem báo cáo tổng hợp giờ công của tất cả nhân viên 

 

Ở màn hình trên bạn có thể xem báo cáo chấm công theo một khoảng thời gian bất kì. Lúc này độ dài thời gian làm việc cũng như hệ số làm việc sẽ được hệ thống tính lại theo thời gian vừa chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng tìm kiếm và chọn thời gian cần xem.

 

Ngoài ra bạn cũng có thể xuất báo cáo chấm công ra file Excel bằng cách nhấn vào nút  Xuất Excel phía trên bên phải để tải file về máy như hình sau:

 Nhấn vào nút  Tải file excel để tải về máy tính. 

Lưu ý

Xuất báo cáo chấm công chỉ những người có quyền quản lý nhân viên mới có thể xem và xuất báo cáo chấm công.