Khóa học của nhân viên

Nhân viên có thể tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của công ty thông qua hình thức học trực tuyến. Nhân viên có thể học mọi lúc mọi nơi khi rảnh. Khóa học còn có các bài thi trắc nghiệm giúp cho nhân viên củng cố kiến thức sau khi kết thúc bài học của mình. Nội dung bài học đa dạng với nhiều thể loại là video, tài liệu,…

Tìm hiểu thêm

Quản lý nội dung khóa học

Bạn có thể sắp xếp và tạo nội dung khóa học cho nhân viên theo từng chương, trong chương có nhiều bài học và bài thi trắc nghiệm tương ứng nếu có. Bạn cũng có thể theo dõi được tiến độ học tập của nhân viên thông qua kết quả thi và nhận xét đánh giá của nhân viên trên từng khóa học.

Tìm hiểu thêm