Quản lý thư nội bộ

Thư nội bộ giúp cho việc truyền thông nội bộ vô cùng hiệu quả và an toàn bảo mật, bên cạnh khả năng chính là lưu trữ và truyền dẫn mail trong nội bộ cực kỳ thông minh. Tìm kiếm thư một cách nhanh chóng, xem thư với giao diện đa dạng, đánh dấu thư quan trọng, xem lại các thư đã gửi và thùng rác chứa các thư đã bị xóa.

Tìm hiểu thêm

Soạn thư

Bạn có thể gửi thư đến một hoặc từng nhân viên trong công ty. Ngoài ra bạn có thể gửi thư đến một nhóm nhân viên hoặc một phòng ban bất kỳ. Ờ màn hình soạn thư bạn có thể đính kèm tập tin để gửi. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có hộp thư đến.

Tìm hiểu thêm

Quản lý nhóm nhận thư

Ngoài việc gửi thư cho từng nhân viên bạn có thể thiết lập các nhóm nhân viên để hỗ trợ cho việc soạn thư và gửi thư nhanh chóng hơn. Bạn có thể tạo sẵn các nhóm nhân viên theo phòng ban, cấp bậc, chức vụ hay khối văn phòng để nhận thư.

Tìm hiểu thêm